שמה פגשתיך

שמה פגשתיך במעמקי החטא, ואיה העט לתאר הרגשות

חמקתי פעמים רבות, אולי מאות, ועתה - באלו נסיבות.

ומצאתיך מרגיע, אלי מגיע, ומחבק באשפתות

ואתה לא התטנפת מחטאי, שמעתיך אומר 'נצר מטעי',

והאירו מאורות.

והנני לבן מתלבש, אהוב ומתבייש, לב בנים על אבות

נצחי, כל חושך לא יחשיך.  תחי נשמתי, זהו סדר הסליחות!

 

שירים נוספים

אנא המתן... פנייתך נשלחת...