אם הנברא נמצא בהופכיות צורה מהבורא - איך יוכל להדבק בו?

תשובה מאת הרב דניאל שוסטר:

ה' ברא בנברא רצון לקבל, וזה חייב שיהיה לו. רק הנברא, ע"י שמגיע למצב שמקבל על מנת להשפיע, אזי נחשבת כל קבלתו להשפעה. וברוחניות הדביקות היא לפי התכונות. והרי שאם האדם משפיע כמו תכונתו של הבורא, זוהי דביקות, וזה קונים או ע"י תורה ומצוות, שבסגולתן, "שנותן התורה ידעה", מתהפכים כלי הקבלה של הנברא להשפעה, או בדרך יסורים.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...