רצון מגיע מחיסרון, והקב"ה שלם ואין בו חיסרון – אז איך זה שעלה ברצונו לברוא את העולם?

תשובה מאת הרב דניאל שוסטר:

הנה המקור של "עלה ברצונו לברוא העולם" הוא בתלמוד עשר הספירות חלק א'.  ושם באור פנימי אות מ' מסביר שאין הכוונה על הבורא ית', כי בו אין לנו שום השגה, אלא הכוונה על סוד הצמצום, שהסתלק האור כולו שהיה ממלא את הנבראים במצב אין סוף, שהם הם בחינת "הרצון לקבל". ועניין עליית הרצון פירושו "וז"ש הרב: כשעלה ברצונו הפשוט לברוא וכו' עלה: פרושו שנתעלה בזיכוך ודביקות ע"י שהקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל הטבוע בו כדי להשוות צורתו לאור העליון".  וא"כ באמת כל סוד בריאת העולם הוא גילוי החסרונות, שזה נבחן שהמלכות דא"ס "רצתה" להשוות צורתה לאור העליון.  וזה הכל מצד הנבראים שמשיגים כביכול דרך פעולותיהם שכביכול ה' רוצה לברוא, אבל באמת כלפיו יתברך לא שייך המלה רצון במובן של רצון לקבל. וההשגה את רצון ה' הוא רק הרצון להשפיע.  וגם זה רק מצד הנבראים בא"ס, כי מצד עצמותו ית' אין לנו הגה ומילה.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...