אל תשכחו את העיקר

מספרת האגדה על אישה
עניה שצעדה כשתינוקה
בזרועותיה וכשעברה ליד
מערה שמעה קול מסתורי
יוצא ממנה ואומר:

"היכנסי וקחי ככל שיעלה
בידייך, אבל אל תשכחי
את העיקר.

 

רק זכרי דבר אחד, כשאת
יוצאת, הדלת תיסגר לתמיד,
לכן נצלי את ההזדמנות
אבל אל תשכחי את העיקר."

האישה נכנסה למערה
והסתנוורה מהעושר הגדול.

מוקסמת מהזהב ומהתכשיטים,
הניחה את ילדה על רצפת
המערה והחלה לאסוף
בהתלהבות כל מה
שיכלה לתוך סינרה.

הקול המסתורי נשמע שוב:
"
יש לך רק 8 דקות."

משהסתיימו 8 הדקות, האישה,
עמוסה בזהב ובאבנים יקרות,
רצה אל מחוץ למערה
והדלת נסגרה...

רק אז נזכרה האישה שילדה
נשאר במערה והדלת
סגורה לתמיד.

העושר החזיק מעמד זמן קצר
והייאוש... לתמיד.

אותו הדבר קורה
לפעמים גם איתנו.

יש לנו כ-80 שנה לחיות
בעולם הזה, וקול אחד
תמיד מזהיר אותנו:
"
אל תשכחו את העיקר."

והעיקר הם הערכים האתיים
והמוסריים, המשפחה,
החברים, החיים.

הרווח, העושר, ההנאות
הגשמיות מקסימים אותנו
והעיקרון תמיד נשאר בצד.

כך אנו מבזבזים את זמננו
כאן, ומשאירים בצד
את הנחוץ:
"
אוצרות הנפש".

בל נשכח שהחיים בעולם
הזה חולפים ביעף, והמוות
מגיע באופן בלתי צפוי.

כשהדלת של החיים האלה
נסגרת בעדך, לא ישרתו
אותך עוד העושר, הצרות,
הייסורים, השחיתות,
הוונדליזם, חוסר הצדק וכו'.

אל תהיו אומללים בגלל
ששכחתם את העיקר...

האהבה, השלום, הענווה והעדינות.

אז השתדלו להיות מאושרים
בכל רגע ורגע בחייכם.
חיים רק פעם אחת.

תיהנו מהם, תשמרו עליהם,
תאהבו אותם,
כך, כשתיסגר הדלת...

אם יהיה משהו בצד השני,
לא יהיה לכם על מה להתחרט
ולא יחסר לכם משהו לעשות...

אנא המתן... פנייתך נשלחת...