דיבורי נשמה - שופטים תשע"ח

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך."

ודרשו בספרים ש'שעריך' הכוונה על שערי הנפש – העיניים, הפה, האף והאוזניים, שצריך לשומרם בקדושה וטהרה. ונדקדק בשני העניינים 'שופטים' 'ושוטרים'. שוטר כלפי עצמינו - שלא לקבל להנאתנו, בבחינת "טובה מרדות אחת בליבו של אדם", שזה עניין 'השוטר' שהוא כח של דין, שעימו אנו משתמשים ב'שערינו' לעכב. 'ושופט' בעיקר כלפי סובבינו, לשפוט אותם ולדון אותם לכף זכות, שהם שתי עבודות של 'מוחא' ו'ליבא'. מוח הוא יותר עבודה של 'רעיון' של מחשבות שזה קשור ל'שופט', ו'שוטר' קשור יותר לעבודת ה'ליבא' במלחמה נגד תאוות בהמיות.

אפשר לרמז שהמלה שופט אותיות 'פשוט', ופשוט הוא בלתי מורכב. שכח השפיטה הנכון הוא לפרק את כל המצבים ולעלות עד השורש הפשוט, ששם הכל טוב, בבחי' משפטו של הקב"ה, שרואה ודן לכף זכות תמיד.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...