דיבורי נשמה - ראה תשע"ח

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה". לאדם יש שתי עינים וראיה אחת שמאחדת את שתי העינים. כח הראיה הוא כח של אחדות שמאחד כל סוגי המצבים והכלים שיש. השי"ת אומר לנו ראה – הסתכל בכח הראיה האחדותית שלך, שעמה תוכל לעשות את עבודתך בעולם הבחירה, ששם נראה שיש ברכה וקללה, אבל אליבא דאמת ישנה אחדות אחת. בלעם רצה לקלל את עם ישראל. עליו נאמר שתום העין - השתמש רק בעין אחת. על השכינה נאמר "עיניך רוחצות בחלב", שלמות של שתי עינים. הראיה הזו היא ראיה של רוממותו של השי"ת, שאין דבר בעולם שנעשה נגד רצונו. וכפיוט הקדמונים "אף כל טינופת לא תטנפך". כשאדם זוכה לראיה זו אין קללה וטינופת, אין פגע רע ח"ו.

יש עוד לרמז "ראה אנכי" – תראה שכל הבריאה הוא 'אנכי', היינו שהכל הוא מציאותי ועלינו מוטל כל פעם וכל אחד לפי ערכו להתקרב להשגה הזו של הראיה הכללית שאין רע בעולם, ומה שנראה רע זהו אחיזת עינים והכל לטובה ולברכה.

בזוה"ק, זוהר חדש, מבואר שכח הראיה מגיע מפני אריה שבמרכבה, וכח השמיעה מגיע מפני שור שבמרכבה, וכח הריח מגיע מפני נשר, וכח הדיבור מגיע מפני אדם. פני אריה הוא צד החסד, שזה ענין 'מטה כלפי חסד'. ומצד שני ידוע שאריה זה מסמל כוח וגבורה. והתירוץ הוא שהשי"ת מאד קנאי להנהגה של מידת החסד ועושה הכל כדי להצדיק את האדם. ועל כן כמו שכך זה מלמעלה, שהשי"ת מחפש להתנהג עם האדם במידת החסד, האדם צריך 'להתדבק בדרכיו' של השי"ת וגם להתגבר כארי, להתנהג עם השי"ת במידת החסד, להצדיק את כל מעשיו יתברך, מקטן ועד גדול, עדי יתקיים בנו היעוד "ומלאה הארץ דעה את ה'", "וימלא כבוד ה' את כל הארץ".   

שבת שלום לכולם.

 

אנא המתן... פנייתך נשלחת...