דיבורי נשמה - עקב תשע"ח

"והיה עקב תשמעון". וברש"י פירש שהולך על מצוות קלות שאדם דש בעקביו. ואפשר לומר שזה הולך על מצוות "ואהבת לרעך כמוך" שאדם דש בעקב, שזה קשור עם מצוות האמונה. שהרצון להשפיע בנוי על אמונה, ומצוות של בין אדם לחברו דורשות מהאדם הרגל רב במצוות האמונה. ועל ידי זה האדם זוכה להשגה בכבוד ה' ונפקחות עיניו. רבינו בעל הסולם אמר שעל ידי הרגש זולתו אפשר להרגיש מציאות ה'. העקב הוא מקום של חוסר הרגשה, חוסר הרגשת זולתו. והמצוות שאדם דש בעקביו הן מתבטאות בפגם ההרגשה בהן חוסר בהרגש זולתו.

והתיקון של העקב, ובפרט של "דור העקב", עקבות משיח, הוא להדר בעניין ההרגשה בזולתו, הרגשה באמונה, אמונה חושית. כמו שרואים בדור הזה שגם בשאר ענייני עולם הזה העניינים האהובים ביותר הם העניינים שיש בהם 'חוויה' ו'הרגשה', פחות עניינים של אידיאלים ופטריוטיזם. כי מצוות הדור היא בהרגשת העניינים, תיקון חוסר ההרגשה, בהרגש זולתו. מתחילים בדברים קטנים, כי אדם נוטה לחשוב שמוטל עלי כרגע לעשות עבור חברי את הקניות והרהיטים וכו' וכו', ושוכח לפעמים שזולתו צריך דברים קטנים: חיוך, טפיחה על השכם, מילה טובה, התענינות. שאלו הם הדברים הקטנים שאדם דש בעקביו. שבת שלום לכולם.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...