דיבורי נשמה - דברים תשע"ח

פרשת דברים, חומש דברים כנגד ספירת המלכות, כנסת ישראל שכונסת את כל האורות בשביל עם ישראל. ספירת המלכות כוללת את כל מה שיש מעליה. ואפשר על פי זה להבין את העניין שחומש דברים בכללותו הוא כעין חזרה על כל מה שהיה קודם לכן. חומש שכולו הדיבורים של משה, שמדבר לעם ישראל ומספר וחוזר על מה שהיה. והטעם כנ"ל כי הוא עניין ספירת המלכות, שכוללת כל מה שמעליה. וידוע שספירת המלכות מקבלת אור בדרך תיקון, והוא ע"י המסך שמעלה אור חוזר. והמסך עניינו כמו חומר קשה ודין שמחזיר האור לאחוריו בכל התוקף. ויש לרמז שחומש דברים, שהוא סוד המלכות, מתחיל עם תוכחה, שמשה רבינו מוכיח את ישראל. ותוכחה היא דבר קשה ודין לרמז על המסך שדוחה את האור לאחוריו בתוקף גדול. וע"י התוכחה שהוכיח אותם נתן להם כח של התגברות להשוות צורתם ליוצרם. והפסוק אומר "אוכיחך ואערכה לעיניך". והיינו, שהתוכחה גורמת לזה שמוכיחים אותו כח התגברות, עד שיתגלה לו אור העינים.

והזמן גרמא שמתחילים לקרוא פרשת דברים בתשעה באב. כי כל החורבן הוא חורבן של ספירת המלכות. וידע שמעתה עד שמחת תורה שהוא סיום התורה, הנה כל הימים האלו הם בנין המלכות לתקן אותה שיוכלו להתגלות בה כל האורות העליונים. וידוע שהמלכות נקראת דיבור, כי יש קול ויש דיבור. ודיבור זה הדרגה שמגלה את הדברים לפועל, עד הפרטים הקטנים. וזהו "דברים" - שמתגלים כל הדיבורים הטובים וכל האורות וההטבות מן הכח אל הפועל.

שבת שלום לכולם ובנחמת ציון וירושלים תנוחמו.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...