דיבורי נשמה - מטות מסעי תשע"ח

"וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל". כביכול ב' הפכים: מצד אחד 'ראשי' לשון ראש, מצד שני 'מטות' לשון מטה. ב' הפכים בנושא אחד, דבר הכי קשה שיש. ודווקא משה יכול להכיל את כל ההפכים שבעולם, כי משה סוד התורה, שיש בה הכל, וכולה שמותיו יתברך. ואפילו יהיה חסר בספר תורה 'בלעם' או 'פרעה' יהיה פסול. כי בסוד תורה כל המציאות היא שמותיו יתברך, שהם דרכי גילוי ההטבה לנבראים. וכן, בימים אלו משתתפים בצער השכינה שירדה למטה למטה ללקט את האברים שלה שנשרו ממנה, שהם הנשמות הנצחיות. ובעומק הצער והליקוט הזה של הנשמות מתגלה לנו שהשכינה היא ראש וראשון, 'ראשון לציון' לכל הנבראים. מהפכים את עניין ה'למטה' ל'מטה כלפי חסד' - ההכרעה לכף זכות של כל הנשמות. וכן כל אחד בעצמו בנפשו מאירה לו הנקודה של לדון עצמו לכף זכות. וזה עניין שאמרו חז"ל שבלעם נהרג על ידי שפרח באויר, ופנחס הראה לו את הציץ, ונפל על החרב ומת, כי הציץ היה על המצח של הכהן. המצח הוא עניין הרצון להשפיע שיש בכל אחד. וכשאדם מגלה את זה בנפשו אזי על ידי זה הורג את בלעם, שהוא כח הרע שדבוק בו, שזה עניין שמאחד את כל ההפכים לכבודו יתברך. 'ראשי המטות', שהירידה למטה היא כדי לגלות את בחינת 'הראש' והמלוכה אצל כל אחד ואחד בנפשו.

שבת שלום לכולם!

אנא המתן... פנייתך נשלחת...