דיבורי נשמה - בלק תשע"ח

כל חודש הוא כנגד אות אחרת. חודשי תמוז ואב הם כנגד אותיות ח' ט' שעניינו החטא. החודשים האלו, מבואר באר"י ז"ל, הם כנגד ב' העיניים, וזה קשור כי החטא מתחיל בעיניים. משך ימי בין המצרים הם שלשה שבועות, שבהם כ"ב ימים. הפסוק אומר 'נגילה ונשמחה ב"ך', זהו כ"ב, שצריך לשמוח רק בקב"ה. החטא מסלק את השמחה ופוגם את הכלים, שלא יכילו את השפע. הכלים הם האותיות 'כלי', מלשון 'כלות הנפש'. כלי ראוי עניינו השתוקקות. בימים אלו אנו מכינים את הכלים, כ"ב האותיות, בדרך 'הכרת הרע'. כי כשאדם מבין באמת איפה הוא נמצא, ושהוא חולה, הוא יעשה הכל כדי להתרפא ולצאת ממצבו העגום. ח"ט גמטריא טו"ב. כי הטוב הוא גנוז ונסתר. והימים האלו, שהם ימים שפלים, גנוז בהם הטוב הגנוז. וע"י שאנו עושים הכנה ראויה בכ"ב ימי בין המצרים, אנו זוכים להתגלות שלהם בכ"ב ימים שמראש השנה עד שמחת תורה. שזהו השלמות של 'נגילה ונשמחה ב"ך'. בכ"ב האותיות שיוצאים מן החורבן אל הבנין, בלק ובלעם הרשעים חפצו לקטרג על עם ישראל ולגרום לחורבן תמידי של כ"ב האותיות, למנוע את הבניין. ידוע שאותיות נקראות אבנים, ועימן בונים את הבניינים של הנפש. הנפש עניינה אותיות, בית המקדש עניינו בנין הנפש וחורבנו חורבן הנפש. וע"י אהבת ה' לעם ישראל לא זעם על ישראל, ולא יכל בלעם לקלל ולהביט על עם ישראל בעין רעה. בימים אלו נשתמש עם כח הראיה לתשובה כנ"ל, שימים אלו הם שורש הימים הנוראים, שהם ימי תשובה. והתשובה מתחילה עם העיניים, כמו שהחטא מתחיל עם העיניים. איך? תביט לשמים ותראה שהשי"ת גרם לך להכנס למצב הזה, הוא גם יוציא אותך. ואז הלב שלך יתחיל גם להשתוקק, והפה לדבר דיבורים חמים כגחלי אש לפני ה'.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...