דיבורי נשמה - קורח תשע"ח

ויקח קרח, אותיות קרח – מצב שבו יש הכל אבל אי אפשר להנות. בדומה לאדם צמא, והמשקה שבידו קפוא. מה יעזור לו לכל אחד? וכן בדומה לאדם שיש לו הון רב בחשבון הבנק ואין לו דרך להשתמש עם הכסף, מכל מיני סיבות. לכל אדם יש הכל מקסימום הצלחה, וזה נמצא אצלו רק כי צריך להפשיר את זה, לגלות את זה ע"י השלום. היפך המחלוקת – שלום, עם משה רבינו, שרומז על הדעת דקדושה. המקור של הרצון להשפיע. והיינו, שבפרצופים העליונים יש לכל פרצוף צד מ"ה וצד ב"ן. פירוש ידוע שהיתה שבירת הכלים, שעניינו שכוחות רבים של הקדושה נפלו לסטרא אחרא, ועולם השבירה נקרא ב"ן, ועולם האצילות מתקן את השבירה, נקרא מ"ה, ע"ש הענווה של ואנחנו מ"ה וצד מ"ה. היינו, עולם האצילות מתקן את הב"ן, שבכח הענווה כל הכוחות שנפלו לידי הסטרא אחרא, חוזרות לאדם. בעצם יש לאדם הכל. יש לו את כל היראה וכל האהבה. רק זה בשימוש כלפי גשמיות. כשאדם זוכה לענווה ולשלום, שזה משה רבינו, עולם האצילות, אז כל היראה ואהבה שלו מופנים כלפי השי"ת. כל מה שהיה קפוא נפשר.

שבת שלום לכולם.

 

אנא המתן... פנייתך נשלחת...