דיבורי נשמה - תזריע-מצורע תשע"ח

התורה אומרת לנו: "אשה כי תזריע וילדה זכר". שואל הזוה"ק: "וכי מיד שמזריעה יולדת?  הלא ישנו זמן הריון, והיה צריך להכתב:  'אשה כי תהר וילדה זכר'".  ועונה הזוהר הקדוש שכיוון שאצל אשה מרגע הכניסה להריון עד רגע הלידה יש בפיה את הדיבור שרוצה שתלד זכר, לכן לא מחשיבים את זמן ההיריון, אלא תזריע וילדה זכר.

זאת אומרת שכיוון שמשתוקקת לזכר, ומדברת מזה מרגע ההזרעה עד רגע הלידה, לא מחשבנים את זמן ההריון. וזה לימוד גדול, שההריון הוא זמן קשה לאשה, ובכל זאת, מכח ההשתוקקות לזכר לא מחשבנים זאת. וכמו אצל יעקב אבינו, שמרוב השתוקקותו לרחל היו שבע השנים שעבד עבורה כימים אחדים.  בעל הסולם מסביר במכתב שכשאדם זוכה בעבודת ה' לאמונה חושית, שהנה שכרו עימו, א"כ אינו מרגיש בעבודת ה' טרחה, אלא הפוך, מרגיש נועם קבלת השכר. ההשתוקקות והאמונה מכבים את הרגשת הטרחה והקושי מעבודת ה', כמו בפרשתינו, לא שאין זמן הריון, יש ויש, רק שהתורה לא מחשבת זאת, מפני שהאשה לא מרגישה זו מגודל השתוקקותה לבן זכר.

אשה – מרמז על השכינה הקדושה, שהיא מולידה את נשמות ישראל. וכמו שכל אמא יש לה רצון והשתוקקות שהבנים שלה יהיו מוצלחים ונבונים, כך גם השכינה משתוקקת שהבנים שלה, שזה אנחנו, נהיה מוצלחים.  וכמו אם לאמא יש בנים לא מוצלחים היא מתביישת, כך גם השכינה. ראוי שנשים לב שמעשינו פועלים ונוגעים לאמנו, שהיא השכינה, שברגע שאנו בניה מתנהגים כראוי, יש לה כבוד מזה ויכולה להראות פניה לפני מלכו של עולם. מרוב ההשתוקקות שלה שנהיה זכרים – משפיעים היא אינה מרגישה צער ההריון, אלא בפיה רק שבח בניה, שהם זכרים ומשפיעים.

יש להוסיף רמז: תזריע – רמז לפסוק: "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה".  בכל נפש ונפש מישראל, אפילו שנראה לעיניים הכי שפל שיכול להיות, זרוע שם תוקף של צדקות חזק כמו פצצת אטום, שטיפה אחת ממנה, ניצוץ אחד ממנה, יכול לשרוף ולכלות את כל המערכות של הסטרא אחרא. אין לנו מושג ברוממות ובקדושה של נשמות ישראל. ורבי נחמן מברסלב אומר שרוב הכשלונות בעבודת ה' בא מחוסר שמחה, כי ע"י שמחה אפשר לגלות את כח הנשמה, את ה"אור זרוע לצדיק" שיש לכל אחד ואחד בנשמתו. וזה גם סיום הפסוק "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה".  "ואשה כי תזריע" – הרמז הוא – אשה היא השכינה אמנו, "כי תזריע" – שזורעת בכל נשמה ונשמה את הכח האטומי הזה של צדקות. ועי"ז יכול אדם להיות זכר - משפיע, דבוק בה'.  ועיצה לשמחה – אמירת תודה, אפילו על דברים קטנים ושוליים.  שנזכה לשמחה ודביקות בה', שבת שלום לכולם.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...