דיבורי נשמה - כי תשא תשע"ח

יש אמת ויש אמת לאמיתה. האמת לאמיתה זוהי דרגה ששייכת לעולם א"ק, לעולם הכי גבוה, שמה מקבלים לפי כח ההתגברות. אבל יש אמת שאעפ"י שאין לך כח ההתגברות, אבל כיוון שנכללת עם אנשים שיש להם כח התגברות, היינו מכוחם אתה יכול לקבל, שזהו עניין שאדם בוחר סביבה. אבל לעתיד לבא כולם יזכו לגלות את האמת לאמיתה שיש בנפשם, יגלו את העצמיות הפנימית ביותר שלהם מצד השלמות שלהם באין סוף, שאז וודאי מתגלה שלכל אחד בעצמו יש כח התגברות גם בלי להעזר בזולתו.

כי כי ההתגברות של האדם מגיעה לפי הכרתו בגדלות ה'. שכל כמה שמכיר ומאמין בגדלות ה' ככה יכול להתגבר. ואנשים גדולים, שמכירים את גדלות ה' ביותר, יש להם כח התגברות, כי מי מכיר גדלות ה' ולא נכסף ומשתוקק לעשות רצונו?  לכן אדם שאין לו כח התגברות פירושו שלא מאמין ומכיר מספיק בגדלות ה'. שעניין זה, שה' שולט על כל הארץ, לא משפיע עליו.  כי זה עושה עמלק, שעניין הידיעות הגדולות והחשובות הם נשארים כך בשכל ולא משפיעות על הלך החיים.  וע"י אהבת חברים ודבקות בצדיקים אדם מקבל כח להשיב אל הלב את גדלותו ית', שגם בחיי היום-יום יתנהג כדרוש ממנו ויעשה את תפקידו.

עמלק המן אמר: "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים". המן נתפס בנקודה הזו שאדם לא יכול להתגבר בעצמו וזקוק לחברה ולצדיק שנותן כח, ולכן שנא כ"כ את מרדכי היהודי, שהוא היה צדיק הדור, שמכוחו זרמו ניצוצות השפעה והתגברות והשפיעו על כל היהודים כח התגברות.  אבל בנס פורים זכינו בכפליים, שגם התגלתה נקודת 'האמת לאמיתה', שאדם יכול להתגבר בלי כח של חברה, שזה בחינה של גמר התיקון.  כמו שכתוב: 'כולם ידעו אותי, מקטנם ועד גדולם',  שזה הרווח הגדול של פורים.  כי המן רצה לפגוע בבחינת 'האמת', היינו באחדות, בסביבה ובצדיק, שהם נותנים כח להתגבר. הנה ה' השפיע בחינה של גמר התיקון, שזה דרגה מאד גבוהה, שאדם יכיר את ה' מעצמו ויוכל להשפיע בלי סיוע מבחוץ, רק מכח הכרת ה' בעצמו, כמובן שזה דרגה גבוהה שמאירה עלינו בבחינת מקיף, ובחיי היום-יום עדיין אנו זקוקים לסביבה ולאנשים גדולים כדי שיהיה לנו כח התגברות.

הנה בזמן העבודה, שהוא שיתא אלפי שנים, כתוב 'ותשלך אמת ארצה', עדיין לא התגלתה 'העצם' הפנימי של כל אחד, שכל אחד ואחד בעצמו הוא צדיק הדור. ובאמת השי"ת מתפאר מאד בכל אחד אחד מעם ישראל. וכמו שהזוה"ק אומר על הפסוק "שפת אמת תיכון לעד", היינו האמת עתידה ליכון לעד.  בפורים מתגלה מן האמת הזו ואז משתכרים, כי אין לנו כלים כלל להכיל את האמת הזו.  השי"ת יעזור שנזכה לאור פניו, שאור פניו ית' זהו גילוי האמת שבכל נשמה ונשמה.  שבת שלום לכולם.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...