התשובה הפרטית והתשובה הכללית

"התשובה הכללית, שהיא עלוי העולם ותקונו, והתשובה הפרטית, הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד, ... - הן ביחד תוכן אחד."
(הרב אברהם יצחק הכהן  קוק זצ"ל – אורות התשובה פרק ד)

 

מה הפירוש של המילה תשובה? היינו מצפים שהתרחקות מחטא והתקרבות למצווה תקרא בתורה הטהרות, התקדשות או התעלות. כך היינו מבינים שיוצאים ממקום נמוך ועולים למקום גבוה.


אך במילה תשובה מקופל רעיון יותר מהפכני: תשובה היא תשוב-ה', לחזור למקום שממנו באתי, לחזור לבורא!

על איזו חזרה מדובר? בשורש של כל הבריאה הייתה מציאות של "אין סוף" שבו שררו רק אור, שלמות, הרמוניה ותענוג עילאי של קרבה א-להית.

בתהליך של היווצרות הנבראים נוצרו מחיצות שהלכו והפרידו ביננו לבין הקב"ה. אבל בתוך נשמתנו טמון הזיכרון העמום של המקום הגבוה, הנאבד והנכסף. כל הכמיהה שלנו לטוב, לשלום ולרוח יונקים מהערגה למקום הגבוה זה.

ומה שנכון ברמת הפרט גם נכון ברמת הכלל. "האדם עולם קטן והעולם הוא אדם גדול", כך שיש קשר ויחס משותף בין במערכת הפרטית לכללית. מה שאצל הפרט נקרא תשובה נקרא בחברה התקדמות וגאולה. הכלל עשוי מפרטים, וגאולת העולם תגיע בזכות גאולת הפרטים ותשובתם לשורש שלהם.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...