מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב

"מי-האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב."

(תהילים לד, יג)

 

נראה שבפסוק אחד שואל דוד המלך את שאלת השאלות וגם נותן תשובה קולעת! כל אדם רוצה יותר חיים, אבל התרופה שמחבר ספר תהילים מציע אינה נמצאת על מדף בית המרקחת. היא נמצאת בלב של כל אחד מאתנו. אומר לנו בפשטות דוד המלך: אם תרצה לחיות זמן רב, עליך להסיר את המחשבות הרעות ממך, לראות את העולם ואת החיים כדבר חיובי וכך תימנע מכל המחלות של האנשים בעלי "עין רעה" כגון: כעס, קנאה, מרירות ודיכאון. ונודע לנו ממחקרים רפואיים של ימינו, שאנשים עם גישה חיובית סובלים פחות ממחלות וחיים יותר זמן.  

אבל ניתן גם לקרוא את הפסוק ברובד יותר עמוק. "חיים" במהותו הוא מושג רוחני. הופעת החיים בעולם היא רק ענף של שורש החיים, והחיים הם קרבת ה' והרגשת מציאותו, על פי הפסוק " ואתם הדבקים בה' א-להיכם חיים כלכם היום". בעל הסולם מלמד אותנו שכדי להדבק בישות מסוימת יש "להשוות את הצורה" לאותה ישות. אם אנו רוצים להדבק למקור החיים - הקב"ה - שהוא המקור של כל הטוב והשפע, עלינו לשנות את הרצון שלנו ואת ענפיו בדיבור, מחשבה ומעשה של טוב ונתינה. אז נזכה לראות את כל הטוב שיש בעולם, בזולת ובבורא!  

אנא המתן... פנייתך נשלחת...