אדם נמצא היכן שמחשבותיו נמצאות

"אדם נמצא היכן שמחשבותיו נמצאות."
(הבעל שם טוב)

ביאור:

רצונות האדם באים לידי ביטוי במציאות במחשבה, בדיבור ובמעשה.

המחשבה היא ההתגלות הראשונית של הרצון. לפעמים היא נשארת בשלב הזה במוח האדם, ולפעמים היא מתגלה בעולם ו"מתלבשת" בדיבור ובמעשה. המחשבה, או הכוונה, שמאחורי המעשה היא זו שצובעת אותו ונותנת לו את הגוון המוסרי–רוחני האמתי שלו.

דוגמה: אדם עוזר לשכנו לתקן את רכבו. אם הוא עושה זאת על מנת שהשכן יעזור לו בתמורה בעת הצורך, הפעולה נובעת משיקול של אינטרס אישי ותו לו. אם הוא עוזר לו מתוך נתינה נקיה, ללא ציפייה לתמורה כל שהיא, הפעולה באה ממקום של אהבה טהורה שאינה תלויה בדבר.

אותו מעשה בדיוק, שתי מדרגות שונות לגמרי, והכל תלוי רק במחשבה!

אנא המתן... פנייתך נשלחת...