כל עבודתנו לגלות אהבתנו בקרבנו

"כל עבודתנו לגלות אהבתנו בקרבנו בכל יום ויום ממש."

(הרב אשלג זצ"ל - פרי חכם אגרות ומאמרים)

ביאור:

על פי חכמת הפנימיות, נפש האדם מורכבת משני חלקים: יצר הטוב (רצון להשפיע) ויצר הרע (רצון לקבל).

אצל רובנו מעורבב הרצון להשפיע ברצון לקבל, הווה אומר: קשה לנו ביותר לעשות מעשה נקי לגמרי מאינטרס, מאהבה עצמית, מרצון לקבל. גם כשאנחנו עוסקים בנתינה, מקונן בנו ציפייה לרווח כל שהוא, הוקרה של המקבל, תמורה עתידית או שכר בידי שמיים.

עבודתנו היא אכן לזהות את המרכיב של האהבה הטהורה הנמצא בנו, ולזכך אותו מכל הסיגים של הרצון לקבל האגואיסטי וללמוד ולקיים "ואהבת לרעך כמוך" כהלכתה ממש – לעשות נחת רוח לזולת - במקום הנשגב של אהבה שאינה תלויה בדבר.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...