הסוד של חודש אדר - בסוד הלשון (יוסף בלו)

משנכנס אדר מרבים בשמחה, וידוע כי בחודש אדר יד היהודים על העליונה ואם ליהודי יש משפט עם גוי עדיף שיקבע אותו בחודש אדר כי אז ינצח. כי יד היהודים מנצחת את העמלק כמו שמרדכי היהודי ואסתר ניצחו את המן הרשע.

 

ועל פי רמז שיגעתי ומצאתי בחודש אדר אפשר להאמין בסיבה מדוע הארת חודש אדר מסייעת ליהודים לנצח את הגויים.

 

אדר במילוי האות ד הפנימית נקבל

 

א|ד  |ל|  ת|ר

 

התיבה החיצונית ביותר היא א[ו]ר

והתיבה החיצונית השניה היא דת

 

אם נמשיך במילוי האות ל הפנימית נקבל

 

א|ד  |ל  |מ|  ד|  ת|ר

 

התיבה החיצונית השלישית היא דל וגם ל[י]ד[ה]

 

אם נמשיך במילוי האות מ הפנימית נקבל

 

א|ד  |ל  |ממ|  ד|  ת|ר

 

כי מילוי של האות מ מכפילה את עצמה ל - ממ. ו- מ בגימטריא גואל.

 

כלומר הארה של חודש אדר נובעת מעניין פנימי ביותר והם שני הגואלים הנרמזים באות ממ הכפולה והם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.

 

משיח בן יוסף הוא בחינת השמש המאירה המרמזת על שורש המשפיע. ומשיח בן דוד הוא המאיר בזכות קבלת הארה מן השמש, לכן הוא מרמז על שורש המקבל בעל מנת להשפיע, רצון מתוקן של ענו ואוהב.

 

לכן דל מלמדת על מי שיש אצלו חסרון ורוצה לקבל שפע שימלא אותו כמו קבלת תשובה לשאלה,לא רק בעל מנת ללמוד אלא גם בעל מנת ללמד, וזה בחינת משיח בן דוד.

ובצירוף הפוך לד מלשון לידה מלמדת על הולדה של שפע לעולם והוא תנוק אותיות תקון. והוא נברא שיתקן עצמו בחייו בכדי לזכות לרצון מתוקן: רצון לקבל בעל מנת להשפיע.


לכן בחודש אדר יש את ענין משלוח מנות לדלים, וענין תרומת מחצית השקל.

ובאמצעות קיום דתי המלך הם חוקי מלך מלכי המלכים ניתן לעשות נחת רוח לה' המשתעשע בעבודת בנו לתכלית זיכוך החומר והקבלה בצורה של השפעה.

 

אז בע"ה לאור מה שנכתב, יעבדו שני הגואלים יחדיו לתקון הגאולה השלמה, שיבשרנו אליהו הנביא על מלך המשיח בן דוד לגאול את עם ישראל מייסוריו. ונזכה לבחינת משנכנס אדר מרבים בשמחה.

 

אמן כן יהי רצון!!!

 

אנא המתן... פנייתך נשלחת...