מאור של אור (יוסף בלו)

על קן המנורה נר השמן מאיר 

את אור החוכמה להוויית כל עולם

 

נרון ונשמח בשורש כל חי וענף   

קונים ביגיעה

השתוקקות מלכות

רצויה לתפקידה

ולא תאחר המציאה              

בעוד גילוי של מן

מתוך סתרי התורה

האמונה, בבורא רק תגבר              

 

ולעני הדל במעשים לפחות יש השקפה אוחזת במאה:

רק קרן אור מחיה כל אדם באמת

אם רצונו, הוא רצון לב

יש מאין, משתוקק

אז יקבל תענוג רוחני וזך             

ויהנה מנצח ומהוד הוא מוכרח

 

רק זכור איש דל ויקר

למד כי אין בך ריק

צא נא אל הבר

 אהוב כל רע כאהוב המקום

כי בכל לב של נברא

יש ניצוץ ונקודה

 

על קן המנורה, נר השמן מאיר

את אור החוכמה לעולם          

וקרנו של משיח יאיר בעולם

 

פנינים נוספות לחנוכה ולחודש כסלו

 

 

אנא המתן... פנייתך נשלחת...