הקול הפשוט (הרב מנחם סוכות)

בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר,  והלא במאמר אחד יכול להבראות? אלא, להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולתן שכר טוב לצדיקים שמקימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות. [פרקי אבות]
המאמר הראשון שבו נברא העולם הוא "בראשית", מאמר זה אינו כשאר המאמרים, "במאמר אחד יכול להבראות", המאמר הזה כולל את העולם כולו. ההבדל בינו לבין השאר הוא "ליתן שכר" ו"ליתן עונש".
במאמר האחד, בבראשית, העולם הוא מאוחד וראשיתי. האחדות היא השלטת, הברירות מגיעה מהמקום הראשוני ביותר, מהמקום בו אין פירוד, אין חלוקה לטוב ולרע ואין שכר ועונש, זה הוא המקום שאפילו הזמן עצמו, המחלק הגשמי החזק ביותר, איננו.
מתוך עשרת ימי תשובה, ראש השנה הוא המסמל את המאמר הראשון, את המצב הקדמון שבו נברא העולם, את הקרבה המכסימלית לאותו האַיִן טרם נפרד ליש, ל"מֵאַיִן בָּאתָ".
תקיעת השופר מורכבת משלושה קולות: תקיעה, הקול האחד והפשוט שמסמל את האחדות [רמז לתכונת האחדות שבתקיעה אנו מוצאים גם בציווי למשה וּבְהַקְהִיל אֶת הַקָּהָל תִּתְקְעוּ וְלֹא תָרִיעוּ], תרועה [שכלולים בה גם השברים], שהם הקולות המורכבים, ותקיעה נוספת.
התקיעה הראשונה מביאה את הקול הפשוט שמרמז על המצב הראשוני והאחדותי של העולם. התרועה, הקולות השבורים, מרמזים על המצב הגלותי של העולם, על הפירוד והניסיונות. והתקיעה האחרונה היא שמרמזת על התשובה, על החזרת העולם למצבו הראשון, לעבר האין.
התקיעה האחרונה היא קולו של יעקב אבינו, הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב. על יעקב אבינו מספר המדרש, כי בעת שראה בחלומו את הסולם המוצב ארצה, למרות שראשו מגיע השמימה, הוא סרב לעלות. יעקב לא רצה "שלבים", עולם גשמי מלא ב"יש", שכל חלק מהווה בעצם הגדרתו נפרד מהיותו יחידה אחת מאוחדת. יעקב שואף לקול המאחד, לעולם של אחדות. וכך לימדונו חכמנו בבבא בתרא, "שופריה דיעקב אבינו, מעין שופריה דאדם הראשון",  היופי של יעקב אבינו הוא מעין יופיו של אדם הראשון, יעקב מבטא את היופי של השלמות והאחדות כשם שהיה בתחילת הבריאה.
בראש השנה, באותו יום חדש, תחילתה של השנה שעדיין לא טובעה במצולות הזמן, אנחנו מקשיבים לקול הפשוט הראשון ומתוך השברים, זועקים בקריאה שכולה קול, שמעבר למילים, כי רצוננו לחזור לשם. וכשם שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כך בחזרה זו אנו שואפים להגיע למקום גבוהה עוד יותר, לאור שזוהר מתוך החושך.
(מבוסס על תורתו של השפת אמת)

אנא המתן... פנייתך נשלחת...