אין תורה בלי בחירה (יואל אופנהיימר)


הפסוק של הפרשה: (דברים יא)

(כו) רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה:

 

פשט הפסוק:

הקב"ה מציע לעם ישראל דרך פתוחה הנתונה לבחירה בין ברכה לקללה.

 

האגדה על  הפסוק:  (דברים רבה פרשת ראה)

"אִם תֹּאבוּ [תרצו] וּשְׁמַעְתֶּם טוּב הָאָרֶץ תֹּאכֵלוּ: וְאִם תְּמָאֲנוּ וּמְרִיתֶם חֶרֶב תְּאֻכְּלוּ כִּי פִּי ה' דִּבֵּר" (ישעיהו א).  מהו "אם תאבו ושמעתם וכו'"? אמר רבי אלעזר: הסייף והספר [התורה] ירדו כרוכים מן השמים. אמר [הקב"ה]  להן [לישראל]: אם תעשו מה שכתוב בספר הזה, אתם ניצולים מן הסייף הזה. ואם לא תעשו, אתם נהרגים בסייף הזה. דבר אחר: "אם תאבו ושמעתם" א"ר לוי למה הדבר דומה? לעבד שאמר לו רבו: הרי מונייק [תכשיט] של זהב [לשכרך], ואם לאו הרי כבלים של ברזל [כעונש]. כך אמר הקב"ה לישראל: אם עשיתם את רצוני הרי הטוב והברכה, ואם לאו, הרי הקללה. הרי שתי דרכים לפניכם ככתוב [בפסוק שלנו]:"רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה".

 

נקודות למחשבה:

בפסוק שלנו מתומצתת כל מעלת האדם בעל הבחירה החופשית בין הטוב לרע. ואמרו חז"ל שהקב"ה גוזר על אדם לפני לידתו "אם יהיה גבור או חלש, או ארוך או גוץ, זכר או נקבה, טיפש או חכם, עשיר או עני, אבל צדיק או רשע אינו גוזר".  בחירה זו היא לחלוטין בידי האדם, כפי שנאמר "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" (ברכות לג ב). ולצד מתן חופש מדהים זה, מתחנן הקב"ה לפננו ואומר: "מִי יִתֵּן וְהָיָה לְבָבָם זֶה לָהֶם לְיִרְאָה אֹתִי וְלִשְׁמֹר אֶת כָּל מִצְוֹתַי" (דברים  ה). הקב"ה רוצה ומבקש שנבחר בטוב, אך אינו יכול לכפות זאת עלינו.

• הבחירה החופשית היא אחת מיסודות האמונה היהודית. מסביר רבנו בחיי: "איך יצוה הקב"ה אותנו על ידי נביאיו לעשות כך, כיון שהוא מתחלת בריאתו כבר נגזר עליו". פרוש: אם המדרגה המוסרית של האדם נקבעה מראש, מה הצורך במצוות המחייבות אותנו לעשות טוב ולהתרחק מהרע? ומוסיף: "ומה מקום היה לכל התורה כוּלה להפרע מן הרשע או לשלם לצדיק שכר טוב?". במילים אחרות, כל המושג של שכר ועונש כרוך בקיום בחירה חופשית, כי אחרת, כל אחד יכול לבוא ולטעון שאין לו אחריות על מעשיו! יתרה מזאת, רצונו של הקב"ה באדם בעל בחירה חופשית מחייב להעניק לו יכולת החלטה בלתי תלויה בכוח חיצוני, העלולה להטות את הכף לכאן או לכאן. לכן, נברא העולם שלנו במימד גשמי ביותר, שבו הנוכחות הא-לוהית קלושה ומוסתרת תחת מסכים רבים. ולמי שאינו רוצה להאמין, בנקל יחוש שאין דין ואין דיין. ולימדו חכמי הסוד שהמילה "עולם" היא מלשון "העלם".


• למה בחירה חופשית כה חביבה לפני הקב"ה? הרב יהודה אשלג זצ"ל ממשיל את יחסי הקב"ה והאדם לאלה של עשיר המזמין אורח עני לשולחנו. העשיר מנסה בכל ליבו להנעים את הימים שהעני מבלה אצלו, ומעריף עליו מאכלים מיוחדים, מתנות יקרות ואוירה נעימה ביותר. לאחר כמה ימים שואל העשיר את העני האם הוא חש שכל רצונותיו התמלאו. ועל זה עונה העני, שהוא היה חולם שכל הטוב שהוא מקבל ממנו יהיו שלו ולא בגדר מתנת חינם שהוא מקבל מהנדבן. על כך עונה העשיר: "אין אדם היכול לספק לך את מבוקשך". הבחירה החפשית מאפשרת לנו לקנות לעצמנו את כל הרכוש הרוחני שאנו צוברים במהלך החיים, תורה, מצוות ומעשים טובים. ובכך ניתנת לנו היכולת להדמות באמת לבורא, שהוא בעל כל הטוב והשפע.
 

אנא המתן... פנייתך נשלחת...