מצוות הדור (יפעת אדלר)

"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם:  אֶת קָרְבָּנִי לַחְמִי לְאִשַּׁי, רֵיחַ נִיחֹחִי, תִּשְׁמְרוּ, לְהַקְרִיב לִי בְּמוֹעֲדוֹ."

לאחר חילופי ההנהגה ומינוי יהושע כמנהיג הבא של עם ישראל, מופיעה פרשת הקרבנות. מקשה אור החיים הקדוש: "צריך לדעת למה סידר פרשת הקרבנות במקום זה אחר מינוי יהושע ולא במקום שציווה על הקרבנות בפרשת אמור, שהרי מצווה זו מוכרח אתה לומר שנהגה משהוקם המשכן, ויהושע נסמך בשנת הארבעים".

רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל (1717-1787) תלמידו של המגיד ממזריטש' כתב ב"נועם אלימלך" על הפסוק "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו": "דהנה בכל דור ודור יש שורש לתקן מצווה מיוחדת יותר משאר מצוות, למשל בדור הזה [של רבי אלימלך] יש שורש לתקן מצוות ציצית יותר משאר מצוות, וכמדומה בכל דור יש שורש להחזיק במצווה מיוחדת יותר משאר מצוות".

עונה האדמו"ר מסלונים זצ"ל בעל "נתיבות שלום" לשאלתו של אור החיים הקדוש:

"יש רמז בסדר הפרשיות... ועל דרך זה ביארנו מאמר חז"ל 'על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים', דמשמעות 'העולם עומד' היינו המצווה המיוחדת בה תלוי קיום העולם, ובכל דור יש דבר מיוחד מג' עמודים אלו השייך במיוחד לדור זה. דורו של משה, מקבלי התורה, היה דור של תורה, שדור זה היה דור דעה... ואילו הדור של יהושע דור באי הארץ ... דור של עבודה ויגיעה... וכמו שכתוב (יהושע כ"ד) "ויעבוד ישראל את ה' כל ימי יהושע". והנה השורש והמקור לעבודת ה' מתוך עבודה ויגיעה הוא עבודת הקרבנות." וזאת הסיבה לכך שפרשת הקרבנות נכתבה מיד לאחר מינויו של יהושע.

ומהי המצווה המיוחדת לדור שלנו? "על גמילות חסדים"!

הרב אשלג זצ"ל (1884-1956) כתב במאמר "מתן תורה" עבור הדור שלנו:

"...אשר עיקר הקוטב שבתורה הוא 'ואהבת לרעך כמוך' ויתר תרי"ב מצות הם פירוש והכשר אליה. ואפילו המצוות שבין אדם למקום הם גם כן בכלל הכשר המצווה הזו. להיותה המטרה הסופית היוצא מכל התורה והמצוות, כמו שכתבו ז"ל 'לא נתנו תורה ומצוות אלא לצרף בהם את ישראל', שהוא הזדככות הגוף, עד שקונה טבע שני המוגדרת באהבת זולתו, דהיינו המצווה האחת של 'ואהבת לרעך כמוך', שהיא המטרה הסופית בהתורה, אשר אחריה זוכה תיכף לדביקותו ית'".

כלומר, המצווה המיוחדת לדור שלנו, המצווה שכל שאר המצוות, כולל מצוות בין אדם למקום, מסייעות לנו להגיע לקיומה היא מצוות "ואהבת לרעך כמוך". וקיום מצוות "ואהבת לרעך כמוך", הפיכת הרצון שלנו לקבל לעצמנו לרצון לקבל על מנת להשפיע, במעגלים הולכים וגדלים יביאו לתיקון אישי, חברתי ועולמי ובע"ה לגאולה השלמה במהירה בימינו אמן.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...