מחלוקת היא הרחקה ודיחוי של השלום (יפעת אדלר)

מדי יום אנחנו שומעים בחדשות על מלחמות נוראיות בכל העולם. אנחנו מייחלים לשקט, לשלווה ולשלום. מה יכול כל אחד ואחת מאיתנו לעשות כדי לקרב את השלום המיוחל?

אומר הזוהר הקדוש בפירוש בעל הסולם:

"קרח הלך במחלוקת. מהי מחלוקת? ... מחלוקת היא הרחקה ודיחוי של השלום, ומי שחולק על שלום, חולק על שמו הקדוש, משום ששמו הקדוש נקרא שלום. בא וראה, אין העולם עומד אלא על שלום. כשברא הקב"ה את העולם, לא היה יכול להתקיים, עד שבא והשרה עליהם שלום."

אומר בעל הסולם במאמר השלום  שנכתב בשנת תרצ"ג (1933) כאשר הקומוניזם היה עדיין בשיאו ועוד בטרם השואה הנוראה:

"ובהמבואר, יגלה לכל אמיתות דברי הנביא (ישעיה י"א) בנבואת השלום המתחלת 'וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ' וכו', ונותן טעם על כל זה 'כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים', הרי שהנביא תלה שלום כל העולם על מילוי כל העולם בדעת ה' דהיינו ממש כדברינו לעיל אשר ההתנגדות הקשה האגואיסטית שמבין איש לרעהו שעמה יחד מתחדדים היחסים הלאומיים, כל אלו לא יעברו מתוך העולם על ידי שום עצה ותחבולה אנושיות, יהיה מה שיהיה, כי עינינו הרואות, איך החולה האומלל מתגלגל ומתהפך מתוך מכאוביו האנושים לבלי סבול על כל צדדיו, שכבר האנושיות השליכו את עצמם לימין קיצוני כמעשה גרמניה או לשמאל קיצוני כמעשה רוסיה ולא מלבד שלא הקלו לעצמם את המצב אלא עוד החמירו המחלה והכאב, והקולות עד לשמים, כידוע לכולנו. "

"הרי שאין להם עצה אחרת זולת לבוא בקבלת עולו ית' בדעת את ה', דהיינו שיכוונו מעשיהם לחפץ ה' ולמטרתו ית', כמו שחשב עליהם בטרם הבריאה. וכשיעשו זאת, הרי הדבר גלוי לכל, שעם עבדותו ית' תמחה זכר הקנאה והשנאה מהאנושות, כמו שהראתי בעליל באמור עד כאן, כי אז כל חברי האנושות יתלכדו לגוף אחד בלב אחד המלאה דעת את ה'. הרי ששלום העולם ודעת ה' הם דבר אחד."

כאשר יש בעיה, עלינו לטפל בה מהשורש. אם נטפל רק בסימפטומים – הבעיה רק תלך ותחריף. ומהו שורש הבעיה? אומר בעל הסולם במאמר הערבות:

"מוטל על האומה הישראלית ע"י העסק בתורה ובמצות לשמה להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזו של אהבת זולתו, שהוא הסולם לתכלית הבריאה, שהוא דביקותו יתברך כמבואר, באופן אשר כל מצוה ומצוה שכל יחיד מישראל עושה כדי לעשות נחת רוח ליוצרו ולא לשום תשלום גמול ואהבה עצמית נמצא פועל בזה איזה שיעור בהתפתחות כל בני העולם."

תפקידו של עם ישראל הוא להיות אור לגויים. רק עם ישראל יכול להוביל דרך של השפעה בעולם. וכדי שנוכל להיות אור לגויים ולהביא שלום לעולם עלינו קודם כל לתקן את עצמנו, לבער את שנאת החינם בתוכנו ולהגיע לאחדות, לאהבת ישראל ולאהבת הזולת.  "ואהבת לרעך כמוך" – גם אם הוא שונה ממך, גם אם יש ביניכם חילוקי דעות. "ואהבת לרעך כמוך" – כי בשורש כולנו אחד.

אנחנו חיים בעולם הפירוד וההעלם, ומשום כך רגילה המחלוקת בעולם. אם נשאף לדבוק בה' ולזכור את האחדות שבבריאה, אם נשאף לזכור שה' הוא המחיה את הבריאה כולה והוא הנותן לנו כוח לעשות חיל, אם נשאף להפוך את הרצון לקבל שלנו לרצון להשפיע – נוכל לשאוף להתרחק מהמחלוקת ולהיות "מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" ולקרב את התיקון לעולם כולו בע"ה.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...