ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו (אריה סיגל)

 

 

על הירידה למצרים כבר קראנו בפרשת ויגש,
אבל בתחילת ספר שמות מדובר על ירידה הרבה יותר חמורה
אחרי מות יוסף, בני ישראל היו לא רק מנותקים פיזית מהארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה,
אלא הם היו משועבדים בעבדות לשלטון מצרים.

מבחינה רוחנית, גלות מצרים מהווה צמצום למייצרים של נפש אנוכית -
כדוגמת פרעה האומר "אני יאורי ואני עשיתני" ושואל "מי ה' אשר אשמע בקולו?".
לפרעה חשוב רק האגו שלו. הוא מחשיב את עצמו לאלוהים, וכביכול לא מכיר בשום מציאות מעבר לזה.
פרעה מייצג את האנוכיות שלנו, שלפעמים אנו משועבדים לה.

הפסוק אומר "הבאים מצרימה" בהווה ולא "שבאו מצרימה"
אולי כדי לציין את הירידה הנוספת המתרחשת כעת בפרשת שמות מעבר לירידה שהייתה בפרשת ויגש.

אולם מנקודת המבט שלנו שתי הירידות היו בעבר, ולכן ניתן להבין מהשימוש בלשון הווה
שהתורה מדברת על נפילה נפשית שממשיכה "לבוא" גם היום לכל אחד מאיתנו במצבים הקשים בחיינו -
במצבים בהם הצרות מחלישות אמונתנו בבורא הטוב והמטיב,
ואנו עסוקים רק עם דאגות למילוי צרכינו הפרטיים.
הצמצום הזה במודעות ובאמונה מסומל בירידה לגלות מצרים.

ובמילים הראשונות של הספר - ואלה שמות בני ישראל.-
התורה מרמזת על עצה איך לעבור את הגלות הנפשית הזאת ולצאת ממנה.
מה החשיבות של שמות בני ישראל בפסוק הזה
וגם במדרש הידוע שנגאלו ישראל ממצרים מפני שלא שינו שמותם?

רש"י אומר שהתורה חוזרת בפרשתנו על שמות השבטים כדי להודיע חיבתם לה'
שהם "נמשלו לכוכבים שמוציאם ומכניסם במספר ובשמותם."
כאשר סופרים את הכוכבים, אז לכל אחד יש הגדולה של כוכב, אך כל אחד שווה – זה כוכב וזה עוד כוכב;
אבל כשקוראים אותם בשמות, כל אחד ייחודי ואהוב עבור האור המיוחד שלו.

ה"שפת אמת" אומר על ה-רש"י הזה:
"וכמו כן ממש באיש הישראלי שיש לכל אחד שם מיוחד שצריך לתקן אותו.
ובוודאי כשגומר מעשיו לטובה נשלם בזה שמו."

ה"שפת אמת" גם מציין שלא כתוב שבני ישראל באים למצרים, אלא שמות בני ישראל באים.
ובדומה לזה, הזוהר הקדוש אומר שהבאים למצרים אינם השבטים אלא הם מלאכים קדושים –
כל אחד עושה תפקידו לשם שמיים -  "ישר א-ל", ולכן נקראו "בני ישראל".
לכל מלאך יש שליחות אחת, שינוי השליחות מהווה שינוי זהותו.

מהמקורות שהזכרנו (ואחרים שלא אזכיר כדי לא להאריך)
רואים שהשם של אדם מסמל את המהות והשליחות שלו.
לכן המסר בתחילת הפרשה הוא
שעלינו לגלות את הייעוד המיוחד שלנו – השם שלנו -
ולהישאר נאמן לו גם במצבים הקשים של ירידה נפשית.

 

המשימה הזאת כבר נדרשת בשאלה הראשונה המופיעה בתורה: איכה?
איפה האדם האמיתי שה' ברא? את מי אתה בוחר להיות?
בחוויה הנפשית של גלות, אנו מבולבלים ולא מוצאים תשובה ברורה.
ברגע אחד אנו מוכנים למסירות נפש כמו צדיק, ומיד לאחר מכן רוצים רק לקבל את הכל לעצמנו כמו רשע.
ולפעמים נראה שאין איזה אני אחד ששולט ומכוון את החוויה המתחלפת.

גם ניתן למצוא רמזים בתורה לבלבול הגלותי הזה, ואזכיר רק אחד מהם.
בפסוק "ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש". "כל נפש ..שבעים."
כל נפש המשויך למצב הנמוך יותר שנקרא "יעקב" (לעומת "ישראל") היה במצב של פירוד,
מפורק לשבעים חלקים -
שבע המידות – חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות – כל אחר בבחינות השונות של עשר הספירות.
70 בחינות נפשיות ללא הרגשה של אחדות.

אז איך יוצאים מהגלות הזאת של בלבול בזהות וחוסר אמונה?
מפני קוצר הזמן, אני יכול לומר רק תמצית התשובה.
קודם כל, חשוב תמיד לזכור שהגלות וכל הניסיונות בחיים – הכל מאת ה'.
ומדוע ה' עושה לנו את זה? כדי לגדל אותנו שנגיע להתגלות יותר גדולה.

במצבים קשים לומדים לשים בצד את היצר הרע לדברים הקטנים, ולהתרכז בהשגת הדברים היותר חשובים – גם מבחינה חומרית ובוודאי מבחינה רוחנית.
גאולת מצרים – היציאה מהמייצרים המגבילים את יכולתנו לתפקד -
מאפשרת לנו לקבל את התורה ולחיות בארצנו בחיים מלאים שפע - גשמי ורוחני.
אז לבני ישראל ה' מוסר באמצעות משה רבנו "אהי-ה שלחני" –
פירוש השם "אהי-ה" הוא: אהיה יותר בגילוי אחרי הגלות העוזרת לנו לברר מה הערכים האמיתיים שלנו.

זה שלב אחד בגילוי עצמנו.
אולם למשה רבנו עצמו נמסר - "אהי-ה אשר אהי-ה" -.
לפי ה"ברכת שלום" (הרב ברוך שלום אשלג) המשמעות של כפילות המילה "אהיה" היא
לבשר שתהיה התגלות עוד יותר גדולה בגאולה השלמה העתידה לבוא.

כאשר המודעות שלנו מתרכזת רק בגדלות ה', ואיננו מחפשים תגמולים כלשהם אפילו לא תענוגים רוחניים,
אז תתגלה מלוא גדלות נשמתנו.
רק בביטול, בעבודה לשם שמים, בענווה ברמה של משה רבנו, נגלה מי אנחנו באמת.

בשלב הנוכחי אולי לא ניתן בכלל לתפוס מהי רמה זו של עבודת ה' --
אבל זה בכל זאת נותן כיוון -
ונאמר לנו כבר בשתי המילים הראשונות של עשרת הדברות:
"אנכי ה'".
המציאות הפנימית האמיתית ביותר – אנכי -  זהה למציאות החיצונית האמיתית ביותר – ה'.

יהי רצון שנצליח להכיר מה השליחות המיוחדת שלנו ולהיות נאמנים לה בנסיונות חיינו,
ושנזכה לגאולה שלמה בהתגלות האנכי שהוא ה'.

שבת שלום.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...