אתעורתא דלתתא (יואל אופנהיימר)


הפסוקים של הפרשה:   (בראשית פרק כח פסוקים יב-יג )

(יב) וַיַּחֲלֹם וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹקים עֹלִים וְיֹרְדִים בּוֹ (יג)  וְהִנֵּה ה' נִצָּב עָלָיו ....

 

פשט הפסוקים:

יעקב חולם ורואה  מחזה של מלאכים עולים ויורדים על סולם שמגיע עד ה'.

 

הפרוש החסידי על הפסוקים:  רבי נתן מברסלב -  (ליקוטי הלכות – הלכות תפילת המנחה ז') 

השם יתברך רוצה דווקא שאנחנו נעבוד אותו מהעולם השפל הזה. אך היצר הרע מתנגד מאוד, על כן  בהכרח שיהיה סיוע ועזר מלמעלה, כמאמר חז"ל (קידושין דף ל עמוד ב): "אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו". ...אך צריכים אנחנו איזו התעוררות מלמטה. וזה אי אפשר להבין כלל, איך הכל מאיתו יתברך ואף על פי כן צריכין אתעורתא דלתתא [התעוררות מלמטה], ותיקון כל העולמות הוא על ידי אתעורתא דלתתא שלנו דווקא וזה פלא... ועל כן יקר וחשוב מאוד אצל ה' יתברך כל בחינת התעוררות של האדם מכל מקום שהוא, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל: (שיר השירים רבה פרשה ה) "פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו", כי תכף שהאדם מתעורר איזו התעוררות כל שהוא דקדושה, אזי מתעורר תכף אתעורתא דלעלא [התעוררות מלמעלה]. וזה בחינת "והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו".  כי על ידי כל התעוררות דקדושה מלמטה נבראים מלאכים, והמלאכים האלו עולים מלמטה למעלה, ואז נמשך סיוע מלמעלה, שזה בחינת מלאכי האלוקים היורדים מלמעלה למטה לסייע...

 

נקודות למחשבה:

מפרשים רבים שואלים למה המלאכים עולים מהארץ לשמיים ויורדים חזרה, כאשר היה צפוי שמלאכים ירדו מהשמיים ויעלו חזרה.
רבי נתן, תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב, רואה בחלומו הנבואי של יעקב את הסוד הגדול של שותפות האדם והבורא.  
המעשים הטובים והתפילות של האדם (המלאכים העולים בסולם) עולים למרום וגורמים לבורא להשפיע את ברכתו לעולם (המלאכים היורדים בסולם).
על האדם לעשות את הצעד הראשון, ובהשתדלותו הקטנה הכח להניע את הגלגלים של המערכת הגדולה! בהקשר זה נבין את האמרה הידועה: "אמר רבי חנינא: הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים"  (ברכות דף לג עמוד ב). ורש"י במקום מאיר: "כל הבא על האדם ביד הקב''ה, כגון: ארוך - קצר, עני - עשיר, חכם - שוטה, לבן - שחור, הכל בידי שמים הוא, אבל צדיק ורשע אינו בא על ידי שמים, את זו מסר בידו של אדם".
יש דבר אחד שהבורא אינו יכול לעשות, והוא לגרום לאדם לבחור בדרך הטובה. זו נקודה שהיא בשליטה בלעדית שלנו. יתרה מזאת, הבורא רוצה שהרצון, "ההתעוררות", יבואו מאיתנו, כי דבר המתקבל לאחר מאמץ והשקעה הרבה יותר יקר לנו מדבר שקבלנו בחינם. 
מצטיירת לעיננו מערכת מעגלית המתחילה מהאדם, בהתעוררות מלמטה, שגורמת בתגובה את הורדת השפע - ההתעוררות מלמעלה.
 

אנא המתן... פנייתך נשלחת...