הניסיון האחרון


הפסוק של הפרשה: (בראשית כב)

(א) וַיְהִי אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְהָאֱ-לֹהִים נִסָּה אֶת אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו אַבְרָהָם וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי:

 

פשט הפסוק:

ה' מזמן לאברהם ניסיון אחרון : עקדת [הבאתו לקרבן] של בנו יצחק.

 

האגדה על הפסוק: (בראשית רבה  פרשת נח)

כתוב: אמר רבי יונתן היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרעועים, שאינו מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם. ומי הוא בודק בקנקנים יפים אפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים. כך אין הקב"ה מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים שנאמר ה' צדיק יבחן וכתיב: "וְהָאֱ-לֹהִים נִסָּה אֶת אַבְרָהָם" [בפסוק שלנו] (...), כך אין הקב"ה מנסה את הרשעים, אלא את הצדיקים שנאמר "ה' צַדִּיק יִבְחָן וְרָשָׁע וְאֹהֵב חָמָס שָׂנְאָה נַפְשׁוֹ"(תהלים יא)., א"ר אלעזר משל לבעל הבית שהיה לו ב' פרות אחת כחה יפה, ואחת כחה רע, על מי הוא נותן את העול לא על זאת שכחה יפה, כך הקב"ה מנסה את הצדיקים שנאמר ה' צדיק יבחן.

 

נקודות למחשבה:

על פי המסורת ניסה הקב"ה את אברהם עשר פעמים, והוא עבר את הכל בהצלחה, כפי שמובא במסכת אבות: "עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו עליו השלום". הניסיון העשירי, בקשת הקב"ה מאברהם להקריב את בנו יצחק, היה ללא ספק הקשה מכולם. יצחק, עבור אברהם, הוא בן הזקונים שבו טמונת הבטחת המשכיות הדורות: "כִּי בְיִצְחָק יִקָּרֵא לְךָ זָרַע" (בראשית כא). הקרבת יצחק היא עבור אברהם חיסול העתיד, וגם מחיקת הדרך שנעשתה עד עכשיו במסירות ובקשיים גדולים. ובכל זאת אברהם עומד במבחן, מוכן ומזומן ואומר: "הִנֵּנִי!".
• קשה להבין מדוע מעמיד הקב"ה אדם לניסון. לכאורה, עומד הנושא בסתירה עם עקרון הידיעה – יכולת הבורא לדעת העתיד ולבחון את עומק נפשם של הנבראים. ולכן, מה הצורך של הקב"ה לבדוק דבר שהוא יודע?  מסביר הרמב"ן על הפסוק שלנו: "ענין הנסיון הוא לדעתי, בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו, אם ירצה יעשה, ואם לא ירצה לא יעשה. יקרא "נסיון" מצד המנוסה, אבל המנסה יתברך יצוה בו להוציא הדבר מן הכח אל הפועל, להיות לו שכר מעשה טוב לא שכר לב טוב בלבד". במילים אחרות, הניסיון נוצר עבור האדם המנוסה ולא לצורך הבורא כלל. יתרה מזאת, הניסיון היא לטובת המנוסה כי היא מאפשרת להוציא ממנו את מיטב היכולות שלו מהכוח אל הפועל!
• עצם הניסיון הוא הצורך להחליט בין ערכים מנוגדים, המעמיד המנוסה במצב "lose – lose-  " הכרוך בכאב ותסכול פיזי או נפשי. למשל, במקרה שלנו, אברהם נדרש להכריע בין אהבתו לבנו ולבין אהבתו להקב"ה. לפעמים דורש הניסיון מעשה אחד, ולפעמים רק מחשבה אחת, כמו במקרה של איוב, שלמרות כל הייסורים אינו מאבד את אמונתו בצדקת השגחת הבורא. אגדתנו מסבירה שה' אינו מנסה אדם שאינו יכול לעמוד בניסיון (הרשע), אלא רק מי שיש לו הכוחות המתאימים לעמוד במבחן (הצדיק). למעשה, אותה מציאות שהרשע טופס כייסורים מהווה עבור הצדיק נסיון והזדמנות שה' שולח לו מתוך אהבה כדי לאפשר לו לטפס עוד דרגה בסולם הרוח ומסירות הנפש.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...