תיבת נח לדורות (יפעת אדלר)

"עשה לך תיבה וכפרת אותה מבית ומחוץ" (בראשית ו' י"ד)

בתוך המבול של המסרים המבלבלים שאנחנו מקבלים מתוכנו ומהסביבה גם אנחנו זקוקים לתיבה שתסייע לנו למצוא את דרכנו בתוך המים הסוערים.

אומר רבי ברוך שלום אשלג זצ"ל:

"ענין המבול הוא 'מים הזידונים', שבזמן שבאה לאדם שאלת מי שהיא שאלת פרעה – "מי ה' אשר אשמע בקולו", וכמו כן שאלת הרשע – "מה העבודה הזאת לכם", ומב' אלה היינו ממי וממה, נעשה מים שהוא המבול, ועל ידי זה נימח כל היקום שיש להאדם בהקדושה. והעצה לזה היא להכנס בהתיבה, שהתיבה היא אותיות בית (כמו שכתוב ב"הסולם" פרשת נח אות רמ"ט), כי בית נקרא בחינת חכמה כמו שנאמר "בחכמה יבנה בית", והיפוך מבית הוא תיבה, שהוא בחינת חסדים, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת בבחינת "כי חפץ חסד הוא".

וזה פירוש "וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר", היות שצריך לשרות שם אור האמונה, לכן צריך להיות מבית ומבחוץ בכופר, אז הוא מקום לשרות בו אור האמונה כי אז הוא נצרך לאור האמונה.

וכשהוא בדרך האמונה אזי אין מקום להשאלות של מי ומה, לכן דווקא ע"י התיבה ניצלים ממי המבול."
(ברכת שלום, מאמר כ"ט)

כופר הוא מלשון "כפירה" – שאלות של "מי ה' אשר אשמע בקולו" ו"מה העבודה הזאת לכם". וכשיש לאדם  שאלות על הקב"ה הוא זקוק לאור האמונה כדי לנצח אותן. מבית ומחוץ – לפעמים השאלות באות מתוך האדם ולפעמים מהסביבה שלו.

האמונה היא מעל לדעת והיא מסייעת לנו להתמודד עם מבול השאלות שמתוך הדעת.

האדמו"ר מסלונים בעל נתיבות שלום מוסיף לנו עוד תיבות נח שמסייעות לנו להחלץ מהמבול המקיף אותנו:

השבת היא תיבת נח – השבת מסייעת לנו להיחלץ מהמים הסוערים של היום יום. "שבת קודש נפשות ישראל בצל כנפיך יחסיון" – השבת היא תיבת נוח שבכוחה ניצל האדם מכל המצבים. השבת היא מקור הדבקות בין ישראל לה', פינה טהורה שמאפשרת לנו להתרומם אפילו אם במשך השבוע סטינו מהדרך.

התורה היא תיבת נח – "בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין". התורה היא כוח השמירה מהשחיתות של דור המבול. אבל העיסוק בתורה צריך להיות באותו אופן של החטא. שאם עשה את החטא בהתלהבות – צריך לעסוק בתורה מתוך אותה התלהבות לפחות.

ניצוץ א-לוה שבנו הוא תיבת נח – גם כשאנחנו בירידה ובנפילה אנחנו צריכים לזכור שקיים בנו ניצוץ א-לוה ממעל, ואנחנו יכולים להתחבר אליו כמו לחבל הצלה שמושט לאדם הטובע בים. הניצוץ הזה תמיד קיים בתוכנו ויכול להציל אותנו מהמצבים הקשים ביותר.

תולדות יעקב יוסף, מגדולי תלמידי הבעש"ט, אומר: חיבור יראי ה' יחד באחדות הוא בחינת תיבת נח. כאשר מתאחדים ביחד אנשים בעלי תכונה טובה נולד מאחדותם דברים טובים. עצם ההתאחדות מגבירה את כוח הטוב ובכוח האחדות של תיבת נוח נבנה עולם חדש.

האמונה, הניצוץ שבנו, השבת, התורה והאחדות עם אנשים טובים הם תיבת הנוח שלנו שמסייעת לנו לנווט את דרכנו במי החיים הסוערים. מהי תיבת הנח שלכם?

 

אנא המתן... פנייתך נשלחת...