למה יבשו צינורות

למה יבשו צינורות, אורות אהבתנו בהם זרמו

האמנם בושו אורות, כי מעשים שפלים גרמו

היחיו שוב לזורמה ואנחנו מה ועין בעין נביט

התהיה עדנה לבשר אשר כמה יתלבן מחומר וטיט

לב העליון התרצה, לחומר אשר מתמצה ומפיק

תכלית רצון שלם ואומר, עליון גומר ומחזיק.

 

שירים נוספים

אנא המתן... פנייתך נשלחת...