קווים לדמותו

איך פגש את ספר הקבלה הראשון בחייו?
מספרים שבגיל שבע נפל על ראשו ספר קבלה ולאחר שנענה ע"י אביו שזהו ספר למלאכים, החליט שאם הובא אליו, כנראה שבכל זאת זהו ספר לבני אדם, ומאז העמיק בספר שאורו האיר את לבו ונפשו.

איך נגלו לו סודות התורה?
במכתב שהועתק מכתב ידו במקורות אחדים מובא סיפור פלאי ממנו, על רב נסתר שנגלה אליו משך כמה חודשים בשנת תרע"ט (1919) שממנו קנה ידיעות בתורת הנסתר, אולם אחר שנפטר "נשארתי אז בעירום ובחוסר כל ואפילו מה שקבלתי ממנו נשכח לשעתו מחמת הצער הרב, ומני אז והלאה דלו עיני למרום בגעגועים וכיסופין עד אין קץ, לא נתתי דמי לי אף רגע אחד ביום, עד שמצאתי חן בעיני קוני וצורי ית' וית', וזכות מורי הקדוש ז"ל ותורתו עמדה לי ונפתח לבי בחכמה עליונה הלוך ורב כמעין נובע. גם נזכרתי בחמלת השי"ת כל הסודות שקבלתי ממורי ז"ל".

הרב אשלג מעיד על עצמו שיש בו נשמת האר"י
ב-1927, במכתב שכתב לאביו, נתןהרב אשלג ביטוי לאמונתו ש"התעבר" - מושג קבלי המתאר תהליך שבו נשמתו של צדיק שמת נכנסת בנשמתו של החי ומתמזגת בו - ברוחו של הרב יצחק לוריא (האר"י ז"ל):
"ותדע נאמנה, שעדיין לא היה מזמן האר"י ז"ל עד היום הזה, מי שיבין שיטת האר"י ז"ל על שורשו וכו' והנה ברצון עליון ית(ברך), זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל, לא מפני מעשי הטובים, אלא ברצון עליון, שנשגב גם ממני עצמי למה נבחרתי אנוכי לנשמה נפלאה זו, שלא זכה בה אדם מעת פטירתו עד היום, ולא אוכל להאריך בעניין זה מפני שאין דרכי בזה לדבר בנפלאות".

על עניותו
העניות והדוחק בביתו היו עצומים. תלמידיו היו מביאים מצרכי מזון לבני ביתו, אך זה לא עניין אותו - נפשו הייתה קשורה בה'. באחד ממכתביו סיפר שלא למענו כתב את הפירוש לספר הזוהר כי אם למען שמו יתברך.
מחמת העניות שהיו שרויים בה לעיתים רבות כתב שקיצר בדבריו בגלל עלות הנייר...
בתחילה, המצב הכלכלי לא איפשר להדפיס את כתביו, והם הוקלדו במכונת כתיבה ושוכפלו (בסטנסיל) במספר עותקים מצומצם לתלמידים. לאחר מכן, הוא בילה בעצמו שעות רבות על מכונת דפוס ישנה, במלאכת ההדפסה בשל המחסור באמצעים.
התלמידים שגם הם עצמם היו עניים החליטו שבכל פעם יגיע אדם אחד לשיעור וישלם ארבע לירות (סכום עתק באותם ימים) ואחר יספר להם על מה הרב דיבר.
יום אחד שאלה אותו הרבנית, איך יכול להיות שאתה רב כ"כ גדול וכ"כ עני? ואילו רבנים אחרים יש להם הרבה כסף?
אמר לה, שמי שמתפלל על חברו נענה תחילה. תלמידים של רבנים אחרים באים ומבקשים על הפרנסה, ואילו תלמידי מבקשים ממני רוחניות.

על דמותו כאדמו"ר
עוד שאלה אותו הרבנית. מדוע לכל הרבנים יש הרבה תלמידים ואילו לך מעט? אמר לה,האמיני לי, לריבונו של עולם יש עוד פחות.

התמדתו בלימוד תורה
הוא היה משוקע בעבודת ה' עד כי בנו הרב שלום ברוך מספר שאביו היה קם בחצות הליל ללמוד עד אור הבוקר וכדי לא להירדם היה מכניס את רגליו למי קרח.

על יכולת הכתיבה הפלאית שלו
על חיבור ספרו הגדול"תלמוד עשר הספירות", העריך הרב שלמה יוסף זווין ז"ל (עורך האנציקלופדיה התלמודית) כי בכתיבת ספר כה מורכב, השתתפו צוות עורכים של עשרים וחמשה איש. הוא סירב להאמין, כי הספר נכתב על ידי אדם אחד בלבד תוך תקופת נדודים.

אנא המתן... פנייתך נשלחת...